Le rendez-vous musical de Spejbl - Divadlo Spejbla a Hurvínka | Théâtre de Spejbl et Hurvínek

23/10/2022 11:00, 15:00
Théâtre Peruchet

Spejblovo hudební dostaveníčko ve francouzském jazyce

Divadlo Spejbla a Hurvínka se 100 let udržovanou živou tradicí, která je významnou součástí, světového loutkářského dědictví UNESCO, zve k hudebnímu setkání s Josefem Spejblem a jeho nezbedným synem Hurvínkem. Přijďte a společně s našimi hrdiny odkryjeme tajemství hry s loutkou v duchu tradice, založené profesorem Josefem Skupou.  Budete mít možnost seznámit se nejen s našimi hlavními protagonisty, ale také s dalšími loutkovými kolegy, kteří vás provedou po hudebně časové ose magickým světem loutek.

PŘEDSTAVENÍ OD 15 HOD. VYPRODÁNO!

Cena vstupenky: dospělí 12, děti do 12 let 10


(en français)

Le théâtre Spejbl et Hurvínek, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et riche d'une tradition séculaire, vous invite à une rencontre musicale avec Josef Spejbl et son fils polisson Hurvínek. Venez découvrir avec nos héros les secrets de la marionnette dans l'esprit de la tradition fondée par le professeur Josef Skupa. Vous aurez l'occasion de rencontrer non seulement nos principaux protagonistes, mais aussi d'autres marionnettistes qui vous feront découvrir en musique le monde magique des marionnettes.

PRÉSENTATION À PARTIR DE 15H ÉPUISÉ!

Prix du billet: adultes 12, enfants de moins de 12 ans 10