Budulínek, Naivní divadlo Liberec | Budulínek par Théâtre Naïf Liberec

22/10/2022 11:00, 15:00
Théâtre Peruchet

(v češtině s francouzským úvodem)

Budulínek neposlouchá, babička s dědečkem špatně slyší a liška zase slyší až moc...
Žil byl jednou jeden malý chlapec. Jmenoval se Budulínek. Rodiče již bohužel neměl. Zato měl ještě babičku a dědečka! A ti to s Budulínkem neměli ani trochu snadné. Budulínek je totiž vůbec, ale vůbec neposlouchal! A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šlamastyky, protože i přes varování svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku.

Tvůrci studiového představení respektovali dobře známou zápletku klasické české pohádky, nicméně ji originálně rozpracovali o řadu inovujících motivů. Téma poslouchání se v jejich podání netýká pouze neposlušného Budulínka či přecitlivělých ušisek záludné lišky, ale rovněž Budulínkových prarodičů, kteří naopak slyší prachbídně. Půvabná studiová inscenace je plná humoru, živé muziky a ryze loutkářských lahůdek. Vít Peřina obdržel za autorství textu Cenu Divadelních novin za Tvůrčí počin sezóny 2011/2012 v kategorii Alternativní divadlo. Inscenace byla v anketě odborníků označena za nejlepší českou loutkovou inscenaci sezóny 2011/2012 (Cena ERIK).

Naivní divadlo Liberec patří mezi nejlepší české současné loutkářské profesionální soubory. Jeho představení hostují nejen po celé Evropě, ale také v Kanadě, Mexiku, Japonsku a dalších zemích.

Cena vstupenky: 10


(en tchèque avec commentaire en français en amont)

Budulínek n'écoute pas ce qu'on lui dit, la grand-mère et le grand-père n'entendent pas bien et le renard entend un peu trop…  
Il était une fois un petit garçon. Il s'appelait Budulínek. Malheureusement, il n'avait plus de parents. Mais il avait toujours une grand-mère et un grand-père. Et avec Budulínek, ça n’a pas été facile. Budulínek ne leur a pas obéit du tout ! Il n'est donc pas étonnant qu'un jour, il se soit mis dans un sale pétrin, puisque malgré l'avertissement de ses grands-parents de ne pas ouvrir la porte, il a laissé entrer un renard rusé dans la maison.

Les créateurs de la production du studio ont respecté l'intrigue bien connue du conte de fées tchèque classique, mais ils l'ont développée de manière originale avec un certain nombre de motifs innovants. Le thème de l'obéissance et de l'écoute n'est pas seulement lié au désobéissant Budulínek ou aux oreilles hypersensibles du renard rusé, mais aussi aux grands-parents de Budulínek qui, au contraire, entendent mal. Il s'agit d'une production ravissante d'un conte de fées classique avec de nombreux motifs innovants, pleine d'humour et de musique en direct. Vít Peřina a reçu le Prix de Divadelní noviny pour sa création dans la saison 2011/2012. La production a été désignée comme la meilleure production tchèque de marionnettes de la saison 2011/2012 dans une enquête d'experts (Prix ERIK).

Le théâtre Naivní divadlo Liberec est l'un des meilleurs ensembles professionnels tchèques de marionnettes contemporains. Ses spectacles ont été présentés non seulement dans toute l'Europe, mais aussi au Canada, au Mexique, au Japon et dans d'autres pays.

Prix du billet: 10