Divadlo V Boudě, Kašpárkovo varieté | Théâtre de variétés de Kašpárek par Théâtre de marionnettes V Boudě

19/10/2022 15:00
Théâtre Peruchet

Pásmo varietních výstupů různých loutek, kterým provází Kašpárek a ve kterém malí diváci uvidí, co všechno dokáží dřevěné loutky. Toto pásmo vychází z klasických revue trikových loutek, která hráli na Plzeňsku kočovní a následně profesionální loutkáři v čele se Skupovým divadlem. Nejstarší plzeňské aktivní amatérské Loutkové divadlo V Boudě (s více než 90 letou tradicí) se drží v této inscenaci věrně tradice českého loutkového divadla, komické výstupy však doplňuje o aktuální témata. Diváci uvidí v představení tradiční loutky Kašpárka, Dupáka nebo koláčový „kolotoč“, stejně jako modernější loutky klaunů a artistů (na jevištích na Plzeňsku se objevují od 20.let 20.století). Loutkové divadlo v Boudě patří k nejdéle hrajícím amatérským souborům českého loutkového divadla. Ve vlastnictví a správě mají jeden z nejbohatších archivů českých marionet. Část archivu ukáží během festivalu také v Divadle Peruchet.

 

Cena vstupenky: 10 €


Une série de spectacles de variétés de diverses marionnettes, accompagnées de Kašpárek, dans lesquels les jeunes spectateurs verront ce que les marionnettes en bois sont capables de faire. Ces spectacles sont inspirés des revues classiques de marionnettes à trucage présentées dans la région de Pilsen par des marionnettistes nomades, puis professionnels, dirigés par le théâtre de Skupa. Le plus ancien théâtre de marionnettes amateur actif de Plzeň, le Théâtre de marionnettes V Boudě avec plus de 90 ans de tradition, s'en tient fidèlement à la tradition du théâtre de marionnettes tchèque dans cette production, mais ajoute des thèmes actuels aux représentations comiques. Le public verra les marionnettes traditionnelles de Kašpárek, Dupák ou le « carrousel de gâteaux » (koláčový kolotoč), ainsi que des marionnettes plus modernes de clowns et d'artistes qui se produisent sur la scène de Pilsen depuis les années 1920. Le Théâtre de marionnettes V Boudě est l'une des plus anciennes compagnies de théâtre de marionnettes amateur tchèque. Il possède et gère l'une des plus riches archives de marionnettes tchèques et une partie de ces archives sera présentée pendant le festival au Théâtre Peruchet.

Prix du billet: 10