Výstava "Loutková návštěva z Plzně" | L'exposition "Une visite des marionnettes de Plzeň"

18/10/2022 18:00
Plzeňský dům | Maison de Pilsen

po vernisáži představení Pianista Loutkového divadla V Boudě

Na vernisáž vstup jen s pozvánkou

Výstava Západočeského muzea v Plzni – pobočky Muzeum loutek v Plzni představí loutky několika výtvarníků spojených s českým loutkovým divadlem, zejména pak s Divadlem Alfa v Plzni. Výběr je vskutku reprezentativní, Petr Matásek, Ivan Nesveda nebo Pavel Kalfus patří mezi legendy českého loutkářství. Návštěvníci uvidí loutky v životní velikosti z pohádky O Zlatovlásce, seznámí se s regionální historií prostřednictvím loutek z inscenace Psohlavci, nebo proniknou do českých dějin s loutkou Jana Žižky z Trocnova. Malí návštěvníci si mohou i pohrát s rodinným loutkovým divadlem.

Zajímavosti Plzeňského kraje pohledem loutek zprostředkuje fotografický cyklus Jana Pohribného Paměť loutky. V divadle Peruchet bude navíc k vidění expozice loutek z archivu Divadla V Boudě.


suivie du spectacle Le Pianiste par Théâtre de marionnettes V Boudě.

Entrée sur l´invitation uniquement

EXPOSITION DU MUSEE DE LA BOHEME DE L'OUEST - PLZEN. Le Département du Musée des Marionnettes de Plzeň présente les marionnettes de plusieurs auteurs scénographes liés au théâtre tchèque de marionnettes, particulièrement avec le Théâtre Alfa de Plzen. Une selection de poupées très représentative : Petr Matásek, Ivan Nesveda ou Pavel Kalfus font partie des légendes du théâtre de marionnettes tchèque. Les visiteurs pourront voir les marionnettes de taille humaine du spectacle "Le conte de La Belle aux Cheveux d'Or", faire connaissance avec l'histoire régionale à travers les marionnettes du spectacle "Les têtes de chien", ou bien se plonger dans l'histoire de la Bohème avec la marionnette de Jan Žižka de Trocnov...

Les jeunes visiteurs pourront également manipuler les poupées d'un petit théâtre familial. Le regard des marionnettes sur les points d' intérêt de la région de Plzeň est transmis par les photos de Jan Pohribny du cycle "Mémoire d'une marionnette". Au Théâtre Peruchet il sera en outre possible de voir une exposition des marionnettes des archives du Théâtre V Boudě (Dans la Cabane).